Palm Beach Post

 14 tháng 4 năm 2013

Điều trị được FDA chứng nhận một lựa chọn không xâm lấn cho tăng tiết mồ hôi dưới cánh tay

 

Xem thêm: Palm Beach Post

FOX 21 News

FOX 21 News 20 tháng năm 2013

Tiến sĩ Rina Shinn

Loại bỏ mồ hôi dưới cánh tay

 

Xem thêm: FOX 21 News

FOX 10 News

 Ngày 13 tháng 5 năm 2013

 Tiến sĩ Lee Leris

 Điều trị mồ hôi dưới cánh tay với miraDry 

Xem thêm: FOX 10 News

FOX 29 News

 02 tháng 4 năm 2013

Tiến sĩ Robin Levin

Loại bỏ mồ hôi quá mức tốt nhất

 

Xem thêm: FOX 29 News

WSVN News

 Ngày 15 tháng 2 2013 

Tiến sĩ Jason Pozner

Báo cáo y tế: Không có mồ hôi

 

Xem thêm: WSVN News

ĐỐI TÁC

KẾT NỐI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Facebook-MiradryTwitter-MiradryYoutube-Miradry

NEWSLETTER

Scroll to top