Chứng thực từ các bệnh nhân

 

Các chứng thực trên là kinh nghiệm và chia sẻ của các cá nhân đã qua quá trình điều trị bằng Miradry

Các kết quả và  các tác dụng phụ sẽ có những thay đổi khác nhau trên các cơ thể khác nhau

Hệ thống Miradry sử dụng điều trị cho bệnh nhân tử 18 tuổi trở lên

Chưa nghiên cứu để điều trị trên các bộ phận khác của cơ thể , chỉ điều trị tối ưu ở vùng nách

ĐỐI TÁC

Scroll to top